วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Part 5 ภาพสมาชิกตระกูลไวทยกุล


ผู้ให้กำเนิดบุคคลในตระกูล "ไวทยกุล"ท่านทวดสอน ไวทยกุล
      

ท่านทวดทองอยู่ ไวทยกุล
      

คำสอนของท่านทวดสอน ไวทยกุล
จงมั่นอยู่ในความกะตัญญู
ช่วยกันบำรุงเลี้ยงดู เยาวชน เยาวนารี
ผู้จะสืบตระกูล "ไวทยกุล" ให้เรียนบรรลุ
และช่วยประพฤติตนดี จึงจะนับว่ากะตัญญู
คำสอนของท่านทวดทองอยู่ ไวทยกุล
กตัญญู กะตะเวที
พี่น้องต้องรักกัน ต้องช่วยกันเลี้ยงเยาวชน
เยาวนารี ของตระกูลไวทยกุล ให้เป็นคนดี
มีวิชาชีพสูง จึงนับว่ามีกตัญญูต่อบุพพการี

                                        


Generation No.1

                                                        ท่านขุนสุขบาลบริวัตร(ร.ท.เจียม ไวทยกุล G1-1)
ผู้ได้รับพระราชทานนามสกุล "ไวทยกุล (VAIDYAKULA)" จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
ข้อคิดสำหร้บลูกหลาน    ยอมตายดีกว่าให้เสียตระกูลท่านขุนสุขบาลบริวัตร(ร.ท.เจียม ไวทยกุล G1-1)


ท่านทองสุข(สะใภ้)  ไวทยกุล[G1-1]


จากซ้ายไปขวา...ด.ช.ภิญโญ[G2-12.1]  สำเภา[G1=12]  ด.ช.ทวีผล[หน้าG2-1.4]   ด.ช.เผด็จ[หลังG2-1.2]  ท่านขุนสุขบาลบริวัตร[G1-1]  ด.ญ.ผ่องศรี[หน้าG2-1.6]  ด.ช.ทรงสุข[หน้าG2-1.5]  ด.ช.ศักดิ์[ หลัง
G2-1.3]  ด.ญ.เครือจิตต์[G2-1.8]  ทองสุข[สะใภ้1-1]


จากซ้ายไปขวา...ด.ช.ทวีผล[หน้าG2-1.4]  ด.ช.เผด็จ[หลังG2-1.2]  ท่านขุนสุขบาลบริวัตรG1-1]
ด.ช.ทรงสุข[หน้าG2-1.5]  ด.ช.ศักดิ์[หลังG2-1.3]ร.ต.ต.เทพ-ท่านจวง(สะใภ้) ไวทยกุล[G1-2]ท่านมะลิ-ท่านฟ้อ(สะใภ้)  ไวทยกุล[G1-4]


จากซ้ายไปขวา.
คุณนินัญญา ไวทยกุล(พยาบาล)[G3-4.8.1]
พ.ญ.ศตวรรณ  ไวทยกุล[G3-4.7.3]
ท่านมะลิ  ไวทยกุล[G1-4]
ท่านฟ้อ ไวทยกุล[สะใภ้ G1-4]
ภ.ก.ปิยชาติ  ไวทยกุลG3-4.7.2]
น.ท.หญิง ท.พ.ชนิตรานันท์  ไวทยกุล[G3-4.8.2]

 ท่านสมบูรณ์ ไวทยกุล [G1-6]


ท่านดาบแฉล้ม  ไวทยกุล[G1-9]
                                                               

 ท่านอาจารย์สำเภา ไวทยกุล [G1-12]


Generation No.2


คุณปราณี  ไวทยกุล [G2-1.1]

คุณปราณี  ไวทยกุลG2-1.1]

ครอบครัวคุณปราณี  ไวทยกุล[G2-1.1]ในภาพจากซ้ายไปขวา
อาจารย์ปราโมทย์ ไวทยกุล [G2-4.7] : โทรศัพท์ 0-8665-81997 ; e-mail : pete100170@gmail.com
อาจารย์เครือจิตต์ เรืองโต [G2-1.8]
คุณทวี(ปั้น) ไวทยกุล [G2-1.4]
อาจารย์นุกูล ไวทยกุล [G2-9.2]
พ.ท.ทรงสุข ไวทยกุล [G2-1.5]

พ.อ.เผด็จ  ไวทยกุล[G2-1.2]


คุณสมศรี(สะใภ้)  ไวทยกุล[G2-1.2]


พ.ต.อ.ศักดิ์  ไวทยกุล [G2-1.3]


คุณทวี(ปั้น) ไวทยกุล[G2-1.4]


คุณชุนศรี ไวทยกุล[สะใภ้G2-1.4]


ถ่ายเมื่อ 21มกราคม 2555
พ.ท.ทรงสุข  ไวทยกุล[G2-1.5]


คุณเรณู(สะใภ้)  ไวทยกุล[G2-1.5]


ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

คุณผ่องศรี  (ไวทยกุล)  สาริกานนท์[G2-1.6]


คุณผ่องศรี(ไวทยกุล) สาริกานนท์[G2-1.6]


คุณบังอร (ไวทยกุล)  สาครสุคนธ์ [G2-1.7]


อาจารย์เครือจิตต์  (ไวทยกุล)  เรืองโต[G2-1.8]


ผ.อ.ศีลธรรม-อ.เครือจิตต์(ไวทยกุล)  เรืองโต[G2-1.8]


อ.เครือจิตต์(ไวทยกุล)-ผ.อ.ศีลธรรม เรืองโต
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

คุณประวัติ ไวทยกุล[G2-2.3]


คุณเลื่อน ไวทยกุล[สะใภ้ G2-2.3]


คุณเฉลิม  ไวทยกุล[G2-3.1]


อาจารย์ชะเล้ม  ไวทยกุล[สะใภ้ G2-3.1]


อาจารย์อัมพร  ไวทยกุล[G2-4.1]


อาจารย์ศิริพร(สะใภ้)  ไวทยกุล[G2-4.1]


อาจารย์ประดับ  ไวทยกุล[G2-4.3]


อาจารย์ผ่องแผ้ว  ไวทยกุล[สะใภ้G2-4.3]


อ.ผ่องแผ้ว ไวทยกุล(สะใภ้)
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555


คุณมาลี(ไวทยกุล) ปอยเทียบ[G2-4.4] 


คุณวิชัย  ปอยเทียบ[เขย G2-4.4] 


จากซ้ายไปขวา.
คุณวิชัย ปอยเทียบ(เขย G2-4.4)
คุณวิลาวรรณ(ไวทยกุล) ปอยเทียบ[G3-4.4.1]
คุณมาลี(ไวทยกุล) ปอยเทียบ[G3-4.4]


 คุณบุปผา(ไวทยกุล)  พินิตตานนท์[G2-4.5]


คุณสวงค์  พินิตตานนท์[เขย G2-4.5]


อาจารย์ปราโมทย์  ไวทยกุล[G2-4.7]


อาจารย์ชะโลมใจ  ไวทยกุล[สะใภ้ G2-4.7]


อ.ปราโมทย์[G2-4.7]ไปดูนกที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ จ.เชียงใหม่
6กุมภาพันธ์ 2548


อ.ชะโลมใจ(สะใภ้ G2-4.7) ที่อุทยานฯขุนแจ จ.เชียงใหม่
6 ก.พ. 2548


อ.ปราโมทย์-ชะโลมใจ[G2-4.7] ที่บ้านแม่สะเรียง
23 ธ.ค. 2551

อ.ปราโมทย์-ชะโลมใจ-ด.ช.วรรณชนะ(หลานตา) ที่อเมริกา
23 มิ.ย. 2553

อ.ปราโมทย์-ชะโลมใจ[G2-4.7] ที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
20 พ.ย. 2553
อ.ปราโมทย์-ชะโลมใจ ไวทยกุล[G2-4.7]
ถ่ายที่บ้านแม่สะเรียง เมื่อ20ธ.ค.2554


อ.ปราโมทย์--ชะโลมใจ ไวทยกุล[G2-4.7]
เมื่ออายุ74-73ปี


อาจารย์มาโนชญ์ ไวทยกุล[G2-4.8]


ดร.จิตตยา  ไวทยกุล[สะใภ้ G2-4.8]


อาจารย์มาโนชญ์-ดร.จิตตยา ไวทยกุล[G2-4.8]จากซ้ายไปขวา.อ.มาโนชญ์ ไวทยกุล[G2-4.8]
                        คุณนินัญญา ไวทยกุล[G3-4.8.1]
                        น.ท.หญิง ท.พ.ชนิตรานันท์ ไวทยกุล[G3-4.8.2]
                        ดร.จิตตยา ไวทยกุล[สะใภ้ G2-4.8]
                        คุณทรรฐพงศ์ ไวทยกุล[G3-4.8.3] 


อาจารย์มาโนชญ์-ดร.จิตตยา ไวทยกุล[G2-4.8]
ถ่ายเมื่อ 6 มกราคม 2555

พ.ต.พิทยา  ไวทยกุล[G2-6.1]


กัปตันพิทยา  ไวทยกุล[G2-6.1]


พ.ต.พิทยา(ใหญ่) ไวทยกุล[G2-6.1]
ถ่ายเมื่ออายุ 86ปี


คุณนงเยาว์  ไวทยกุล[สะใภ้ G2-6.1]

 
คุณวลีรัตน์(น้อย) ไวทยกุล(Godwin) [G2-6.2]

คุณวลีรัตน์ ไวทยกุล[G2-6.2]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

คุณอรรถสิทธิ์  ไวทยกุล [G2-6.3] 


คุณปราณี  ไวทยกุล[สะใภ้ G2-6.3]


อาจารย์วรดี(ไวทยกุล)  วัฒนสินธุ์[G2-6.4]


อาจารย์วรดี(ไวทยกุล) วัฒนสินธุ์[G2-6.4]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
ผวจ.ชวพงษ์  วัฒนสินธุ์[เขย G2-6.4]


ผวจ.ชวพงษ์ วัฒนสินธุ์[เขย G2-6.4]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
ผวจ.ชวพงษ์(เขย)-อาจารย์วรดี(ไวทยกุล)  วัฒนสินธุ์[G2-6.4]


น.อ.ธีรพงศ์  ไวทยกุล [G2-6.5]


น.อ.ธีรพงศ์(ต๋อย) ไวทยกุล
ถ่ายเมื่อ 21มกราคม 2555

คุณอุษา  ไวทยกุล [สะใภ้ G2-6.5]

คุณธงไชย ไวทยกุล [G2-6.6]


คุณพิภพ ไวทยกุล[G2-6.8]

คุณพิภพ(แดง) ไวทยกุล[G2-6.8]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

   คุณลาวัณย์ ไวทยกุล[สะใภ้ G2-6.8]


คุณลาวัณย์ ไวทยกุล[สะใภ้ G2-6.8]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
คุณชลอ  ไวทยกุล G2-9.1]


คุณเฉลา  ไวทยกุล[สะใภ้ G3-9.1]


คุณเฉลา ไวทยกุล[สะใภ้ G2-9.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

อาจารย์นุกูล  ไวทยกุล[G2-9.2]


อาจารย์นุกูล ไวทยกุล[G2-9.2]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

อาจารย์ภิญโญ ไวทยกุล[G2-12.1]Generation  No.3คุณสุธรรม-พิมลรัตน์  ไวทยกุล[G3-1.1.1]


ครอบครัวคุณสุธรรม  ไวทยกุล[G3-1.1.1]


คุณสุธรรม[C3-1.1.1]กับครอบครัว
ถ่ายที่บ้าน จ.ชลบุรี เมื่อ ธค.2554

คุณสุธรรม ไวทยกุล[G3-1.1.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555


อาจารย์ผดุงฉัตร ไวทยกุล[G3-1.2.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

อาจารย์พยอม(สะใภ้) ไวทยกุล[G3-1.2.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
อาจารย์ผดุงฉัตร-อาจารย์พยอม(สะใภ้)  ไวทยกุล[ G3-1.2.1]


อาจารย์ผดุงฉัตร-อาจารย์พยอม ไวทยกุล[G3-1.2.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
คุณสุพงศ์ ไวทยกุล[G3-1.2.2]


พลโทภูวดล  ไวทยกุล[G3-1.3.2]


พลโทภูวดล ไวทยกุล[G3-1.3.2]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

อาจารย์วันทนีย์(สะใภ้)  ไวทยกุล[G3-1.3.2]

อาจารย์วันทนีย์ ไวทยกุล(สะใภ้)
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
พ.ต.อ.วุฒิสิทธิ์ ไวทยกุล[G3-1.3.3]


พ.ต.อ.วุฒิสิทธิ์  ไวทยกุล G3-1.3.3]


พ.อ.อนุศักดิ์  ไวทยกุล [G3-1.3.4]


คุณแขนภา(สะใภ้)  ไวทยกุล [G3-1.3.4]


พ.อ.อนุศักดิ์-คุณแขนภา  ไวทยกุล[G3-1.3.4]


คุณแขนภา ไวทยกุล(สะใภ้)
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
คุณภูวเดช  ไวทยกุล[G3-1.3.5]


คุณภูวเดช  ไวทยกุล [G3-1.3.5]


คุณสาวิตรี(สะใภ้)  ไวทยกุล [G3-1.3.5]


คุณภูวเดช ไวทยกุล[G3-1.3.5]
ด.ช.ธนบดี ไวทยกุล[4-1.3.5.5]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
คุณสาวิตรี ไวทยกุล(สะใภ้)
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555


คุณเพิ่มศักดิ์  ไวทยกุล[G3-1.3.6]
อาจารย์สมพร (ไวทยกุล)  ธไนสวรรรค์[G3-1.4.1]

อาจารย์สมพร(ไวทยกุล) ธไนสวรรค์[G3-1.4.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
คุณบุษบา(สะใภ้) ไวทยกุล[G3-1.4.2]

คุณบุษบา(สะใภ้) ไวทยกุล[G3-1.4.2]
จ.อ.หญิงสุชาดา(ไวทยกุล)  พรอินทร์[G3-1.4.3]


พ.ท.ทรงวุฒิ  พรอินทร์ [เขย G3-1.4.3]


พ.ท.ชัยรัตน์  ไวทยกุล[G3-1.5.1], คุณณัฐนภัส ไวทยกุล(ลูกสาว) [G4-1.5.1.4]


พ.ท.ชัยรัตน์ ไวทยกุล[G3-1.5.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
ร.ท.ชรินทร์  ไวทยกุล[G3-1.5.2]


พ.ต.ชัยสุรัตน์  ไวทยกุล [G3-1.5.3]


พ.ต.ชัยสุรัตน์ ไวทยกุล[G3-1.5.3]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
คุณอำพร ไวทยกุล[สะใภ้ G3-1.5.3]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
อาจารย์ไขนภา ไวทยกุล[G3-1.5.6]


คุณไขนภา ไวทยกุล[G3-1.5.6]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555


คุณนฤมล(แจ๋ว ไวทยกุล)  อธิกะ[G3-1.6.2]


คุณอัญชลี(ไวทยกุล) บุญมาก[G3-1.8.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555


คุณจริยา(ไวทยกุล) หมีเทศG3-1.8.2]


คุณศยามล(ไวทยกุล) นิติพงศ์สุวรรณ[G3-1.9.2]
ถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2555

คุณบุษกร(ไวทยกุล) หมอนทอง[G3-1.9.3]
ถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2555

คุณอัปสร(ไวทยกุล) เกตุทิม[G3-1.9.4]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
ภ.ก.อรอุมา (ไวทยกุล) หมอนทอง[G3-1.9.5]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

ดร.กำธร  ไวทยกุล [G3-2.3.3]


ดร.กำธร ไวทยกุล[G3-2.3.3]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
คุณพิมพ์ใจ  ไวทยกุล [สะใภ้G3-2.3.3]


จากซ้ายไปขวา คุณไขนภา ไวทยกุล[G3-1.5.6]
                        คุณพิมพ์ใจ ไวทยกุุล[สะใภ้ G3-2.3.3]

คุณสุราษฏร์-คุณหอมจุล ไวทยะกุล[G3-3.1.1]

คุณสุภาพ(ไวทยะกุล) เบญจรงค์[G3-3.1.3]
น.ท.นายแพทย์พิสิฏฐ์  ไวทยกุล[G3-4.1.1]


คุณกาญจนา  ไวทยกุล[สะใภ้ G3-4.1.1]


จากซ้ายไปขวา  ด.ช.กิตติพิชญ์ ไวทยกุล[G4-4.1.1]
                         คุณกาญจนา ไวทยกุล[สะใภ้ G3-4.1.1]
                         ด.ช.ณัฏฐกิตต์ ไวทยกุล[G4-4.1.1.2]
                         น.ท.นายแพทย์พิสิฏฐ์ รน. ไวทยกุล[G3-4.1.1] 
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
 
จากซ้ายไปขวา.
ดร.อมรรัตน์(ไวทยกุล)  อินทรสูตร[G3-4.1.2]
ดร.สรศักดิ์  อินทรสูตร[เขย G3-4.1.2]
ด.ช.สรวิชญ์(ไวทยกุล)  อินทรสูตร[G4-4.1.2.1]

คุณวันวิสาข์(อึ่ง ไวทยกุล) ทวีศรี[G3-4.2.1] 

คุณบัญชา(ต้น) ไวทยกุล[G3-4.2.5]


        จ.ส.อ.ลิขิต พลทอง(เขย)-คุณรัชดาภรณ์ ไวทยกุล[G3-4.3.1]


คุณรัชดาภรณ์ ไวทยกุล[G34.3.1]


คุณรัชดาภรณ์ ไวทยกุล[G3-4.3.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

อาจารย์พลาดิศัย ไวทยกุล[G3-4.3.2]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

อาจารย์ใฝ่ฝัน ไวทยกุล[สะใภ้G3-4.3.2]


อาจารย์พลาดิศัย-อาจารย์ใฝ่ฝ้น ไวทยกุล[G3-4.3.2]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

อาจารย์ลือชัย(เขย) ทิพรังศรี-คุณประไพรัตน์ ไวทยกุล-[G3-4.3.3]


คุณประไพรัตน์  ไวทยกุล[G3-4.3.3]


คุณประไพรัตน์  ไวทยกุล[G3-4.3.3]


คุณประไพรัตน์(น้อยหน่า) ไวทยกุล[G3-4.3.3]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555 

ผ.อ.ลือชัย ทิพรังศรี[เขยG3-4.3.3]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555

คุณประภัสสรณ์  ไวทยกุล[G3-4.3.4]

คุณประภัสสร(โคล่า) ไวทยกุล[G3-4.3.4]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
คุณพรฤดี(น้อยโหน่ง) ไวทยกุล[G3-4.3.5]

ผ.อ.ปิยภัทร  ไวทยกุล[G3-4.3.6]


อาจารย์รุ้งทอง  ไวทยกุล[สะใภ้G3-4.3.6]


คุณวิลาวรรณ(ไวทยกุล)  ปอยเทียบ[G3-4.4.1]


คุณวิลาวรรณ(ไวทยกุล)  บุญศิริ[G3-4.4.1]


คุณวัชระ  บุญศิริ [เขยG3-4.4.1]


ครอบครัวคุณวิลาวรรณ(ไวทยกุล)  บุญศิริ[G3-4.4.1]


คุณวิรัตน์(ไวทยกุล) ปอยเทียบ[G3-4.4.2]

คุณอนงค์  ปอยเทียบ[สะใภ้ G3-4.4.2]


คุณวิรัตน์(ไวทยกุล)-คุณอนงค์ ปอยเทียบ[G3-4.4.2]

คุณวิไลพร(ไวทยกุล)  วุ่นจินา[G3-4.4.3]


คุณชนวีร์  วุ่นจินา[เขย G3-4.4.3]


คุณจักรวาล-คุณวิภาวรรณ(ไวทยกุล)  อินทรมงคล[G3-4.4.4]


คุณกรุณา(ไวทยกุล)  รวิวราบัณฑิต[G3-4.5.1]


คุณต่อศักดิ์(ไวทยกุล)  พินิตตานนท์ [G3-4.5.2]


คุณต่อศักดิ์(ไวทยกุล)  พินิตตานนท์[G3-4.5.2]


คุณศิรประภา  พินิตตานนท์[สะใภ้G3-4.5.2]


คุณเมตตา(ไวทยกุล)  ทองอร่าม [G3-4.5.3]


ดร.อนันต์  ทองอร่าม[เขย G3-4.5.3]


คุณเมตตา(ไวทยกุล)  ทองอร่าม[G3-4.5.3]


ครอบครัวคุณเมตตา(ไวทยกุล)  ทองอร่าม[G3-4.5.3]ครอบครัวคุณเมตตา[G3-4.5.3]


คุณเมตตา(ไวทยกุล) ทองอร่าม และครอบครัว
ถ่ายที่บ้านพัก ม.เทคโนโลยีสุรนารี มื่อ 5 ธันวาคม 2554

คุณธรรมรัตน์(ไวทยกุล)  พินิตตานนท์[G3-4.5.4]


คุณธนัชพร  พินิตตานนท์ [สะใภ้G3-4.5.4]จ.อ.การัณยภาส-คุณลัดดาวัลย์(ไวทยกุล)  มาเดช[G3-4.6.1]


คุณจินดา(ไวทยกุล)  นันต๊ะโส [G3-4.7.1]


คุณจินดา(ไวทยกุล)  นันต๊ะโส [G3-4.7.1]


ด.ช.ธนบดี(เตมูจิน) ไวทยกุล[G4-1.3.5.5]
คุณจินดา(ไวทยกุล) นันต๊ะโส[G3-4.7.1]
ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
อาจารย์ทวีศักดิ์  นันต๊ะโส[เขย G3-4.7.1]

ครอบครัวคุณจินดา[G3-4.7.1]


ภ.ก.ปิยชาติ ไวทยกุล[G3-4.7.2]


ภ.ก.ปิยชาติ(ปิ๊ก) ไวทยกุล[G3-4.7.2] ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
ภ.ญ.เพทาย ไวทยกุล[สะใภ้ G3-4.7.2]

ภ.ญ.เพทาย(เปิ้ล สะใภ้) ไวทยกุล[G3-4.7.2] ถ่ายเมื่อ 21 มกราคม 2555
ครอบครัว ภ.ก.ปิยชาติ [G3-4.7.2]


พ.ญ.ศตวรรณ(ไวทยกุล) วรชาติ [G3- 4.7.3]


คุณชัยชนะ(ป้อง) วรชาติ [เขย G3-4.7.3]

ครอบครัว พ.ญ.ศตวรรณ [G4-4.7.3]


น.ท.วรุตม์  ไวทยกุล[G3-6.1.1]


คุณขันธรี  ไวทยกุล[ สะใภ้ G3-6.1.1]


คุณวัชรภัทร  ไวทยกุล [G3-6.1.2]


คุณพินัย  ไวทยกุล [G3-6.1.3]


คุณจริยาภรณ์  ไวทยกุล[สะใภ้ G3-6.1.3]


คุณรณรงค์  ไวทยกุล [G3-6.1.4]


คุณLetchani Lim [สะใภ้ G3-6.1.4]


คุณกุลธิดา(ไวทยกุล)  ศรีตระกูล [G3-6.3.1]


คุณต้นตระกูล  ศรีตระกูล [เขย G3-6.3.1]


จากซ้ายไปขวา.
คุณต้นตระกูล ศรีตระกูล[เขย G3-6.3.1]
คุณกุลธิดา(ไวทยกุล)  ศรีตระกูล [G3-6.3.1]
คุณไทยกล้า(ไวทยกุล)  ศรีตระกูล G4-6.3.1.1]


คุณกุลฤดี(ไวทยกุล)  เลาหเกษตร [G3-6.3.3]


คุณอานนท์  เลาหเกษตร [เขย G3-6.3.3]


นศพ. ณภัทร  ไวทยกุล [G3-6.3.4]


คุณภูดิศ  ไวทยกุล [G3-6.5.2]


คุณปริมประภา  ไวทยกุล[สะใภ้G3-6.5.2]


คุณจุไรรัตน์  ไวทยกุล [G3-9.1.1]


คุณพัทยาณี(ไวทยกุล)  กันภัย[G3-9.1.2]


คุณนุชนารถ  ไวทยกุล [G3-9.1.3]


คุณนุชนารถ ไวทยกุล[G3-9.1.3]
ถ่ายที่น้ำตกวชิรธาร ดอยอินทนนท์เมื่อ19ธ.ค.2554

คุณวิชัย  อุตสาหผลิน[เขยG3-9.1.3] 


คุณนุชนารถ[G3-9.1.3]กับอาปราโมทย์[G2-4.7}
ถ่ายเมื่อ 19 ธ.ค.2554

คุณนุชนารถ[G3-9.1.3]กับอาชะโลมใจ[สะใภ้G2-4.7]
ถ่ายที่บ้านแม่สะเรียง เมื่อ 20ธ.ค.2554

คุณภูมิวิวัฒน์  ไวทยกุล [G3-9.1.7]


อาจารย์จุฑารัตน์  ไวทยกุล[G3-12.1.1]


จ่าสิบตำรวจวรพงษ์  ไวทยกุล[G3-12.1.4]


Generation No.4

คุณสุวดี  ไวทยกุล[G4-1.1.1.1]

คุณสุวดี ไวทยกุล- คุณRussell Morton(เขย)[G4-1.1.1.1]


คุณสุคนธา  ไวทยกุล [G4-1.1.1.2]


คุณ Alan  Wong [เขย G4-1.1.1.2]


คุณเก่ง  ไวทยกุล [G4-1.1.1.3]


คุณวาสุณี  ไวทยกุล [G4-1.1.1.4]


อ.เตชิษฐ์  ไวทยกุล [G4-1.2.1.2]


อ.ปิยพร  ไวทยกุล[G4-1.2.1.3]

อ.วศินภัทร  สิริเจริญพานิช(เขย) [pG4-1.2.1.3[


อ.วศินภัทร์-อ.ปิยพร


อ.วศินภัทร์-อ.ปิยพร ด.ช.ภูปาณัสม์


คุณอภิณภัศ  ไวทยกุล[G4-1.3.3.1]


คุณสิริพักตร์  ไวทยกุล [G4-1.3.4.1]


คุณขวัญชนก  ไวทยกุล [G4-1.3.4.2]


จากซ้ายไปขวา.
คุณฐิตินันท์  ไวทยกุล[G4-1.3.5.2]
คุณนิติณัฐ  ไวทยกุล[G4-1.3.5.1]
คุณชุติกาญจน์  ไวทยกุล[G4-1.3.5.4]
ด.ช.ธนบดี(เตมูจิน)  ไวทยกุล[G4-1.3.4.5]
คุณนันทิกานต์  ไวทยกุล[G4-1.3.5.3]


คุณฐิตินันท์  ไวทยกุล [G4-1.3.5.2]


คุณนันทิกานต์  ไวทยกุล[G4-1.3.5.3]


คุณชุติกาญจน์  ไวทยกุล[G4-1.3.5.4]


ด.ช.ธนบดี(เตมูจิน)  ไวทยกุล[G4-1.3.5.5]


คุณศศิธร(ไวทยกุล)  ธไนสวรรค์[G4-1.4.1.1]


คุณพรประภา(ไวทยกุล)  ธไนสวรรค์ [G4-1.4.1.2]


คุณปัญญาพล  ไวทยกุล[G4-1.5.3.1]


คุณคมกริช  ไวทยกุล[G4-1.5.3.2]


จากซ้ายไปขวา.
สามเณรปรัชญพล  ไวทยกุล[G4-1.5.6.2]
สามเณรปรีชาปรัชญ์  ไวทยกุล[G4-1.5.6.1]คุณพิทยา(ไวทยกุล)  อธิกะ  [G4-1.6.2.1]


ด.ญ.กชพร  ไวทยกุล [G4-2.3.3.1]


ด.ญ.พรกนก  ไวทยกุล [G4-2.3.3.2]


คุณวิฑูรย์-คุณรัตนา(สะใภ้) ไวทยะกุล[G4-3.1.1.3]


คุณกำพล  ไวทยะกุล [G4-3.1.1.4], คุณทมิตา(ลูกสาว)  ไวทยกุล [G5-3.1.1.4.1]


ด.ช.กิตติพิชญ์  ไวทยกุล[G4-4.1.1.1]


ด.ช.ณัฏฐกิตติ์  ไวทยกุล[4.1.1.2]


จากซ้ายไปขวา.
ด.ช.ณัฏฐกิตติ์  ไวทยกุล[G4-4.1.1.2]
ด.ช.กิตติพิชญ์  ไวทยกุล[G4-4.1.1.1]
ด.ช.บุณยกร(ไวทยกุล)  ทองระอา [G4-4.5.3.1]ด.ช.สรวิชญ์(ไวทยกุล)  อินทรสูตร[G4-4.1.2.1]


4.3.3.1ด.ช.กษมกานต์(ไวทยกุล) ทิพรังศรี[G4-4.3.3.1]


ด.ญ.ศุภิศรา   ไวทยกุล[G4-4.3.6.1]


ด.ช.ภีรภัศ  ไวทยกุล[G4-4.3.6.2]


คุณกมลชนก(ไวทยกุล)  บุญศิริ[G4-4.4.1.1]


คุณณฤวัชร์(ไวทยกุล)  บุญศิริ[G4-4.4.1.2]


คุณวิศรุต(ไวทยกุล)  ปอยเทียบ[G4-4.4.2.1]


คุณกรฤทธิ์(ไวทยกุล)  ปอยเทียบ[G4-4.4.2.2]


คุณปิ่นประพาฬ(ไวทยกุล)  วุ่นจินา[G4-4.4.3.1]


คุณวรุฒ(ไวทยกุล)  อินทรมงคล[G4-4.4.4.1]


ด.ช.วุฒิภัทร(ไวทยกุล)  อินทรมงคล[G4-4.4.4.2]


คุณพีรศิน(ไวทยกุล)  นันต๊ะโส[G4-4.7.1.1]


คุณพีรประภา(ไวทยกุล)  นันต๊ะโส[G4-4.7.1.2]


ด.ช.ปฏิภาณ  ไวทยกุล [G4-4.7.2.1]


ด.ช.วรรณชนะ(ไวทยกุล)  วรชาติ [G4-4.7.3.1]


ด.ช.วรรณชนะ(ไวทยกุล)  วรชาติ{G4-4.7.3.1]


จากซ้าย. ด.ช.วรรณชนะ[G4-4.7.3.1]  ด.ช.ปฏิภาณ[G4-4.7.2.1]


คุณวโรตม์  ไวทยกุล [G4-6.1.1.1]
รับราชการตำรวจ ที่รัฐ California ประเทศอเมริกา

ด.ญ.อรัญญา  ไวทยกุล [G4-6.1.4.1]


ด.ช.วรณัฐ  ไวทยกุล[G4-6.1.4.2]


คุณไทยกล้า(ไวทยกุล)  ศรีตระกูล [G4-6.3.1.1]


คุณศศิชา(ไวทยกุล)  เลาหเกษตร [G4-6.3.3.1]


คุณเจนจิรา(ไวทยกุล)  เลาหเกษตร  [G4-6.3.3.2]


ด.ช.ธนาธิป(เฟิร์สท์) ไวทยกุล[G4-6.8.1.1] Generation  No.5

ด.ญ.ปราณปรียา  ไวทยกุล[G5-1.2.1.2.1]


ด.ช.กันตภณ  ไวทยกุล[G5-1.2.1.2.2]

ด.ช.ภูปาณัสม์(ไวทยกุล)  สิริเจริญพานิข[G5-1.2.1.3.1]


ด.ช.ภคินพงศ์(ไวทยกุล)  สิริเจริญพานิช[G5-1.2.1.3.2]


ด.ช.จุลวรรณ(ตั้ว ไวทยะกุล) เกิดแย้ม [G5-3.1.1.1.1]

คุณนวฑูรย์  ไวทยะกุล [G5-3.1.1.3.1]


ด.ญ.วนารัตน์์  ไวทยะกุล [G5-3.1.1.3.2]


คุณทมิตา  ไวทยะกุล[G5-3.1.1.4.1]

รวมญาติ ไวทยกุล

ร้อยดวงใจ ไวทยกุล ครั้งที่ 1
21-22 มกราคม 2555
ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น